Calor Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml’sinde 500 mg metamizol sodyum ve koruyucu olarak benzil alkol içerir.

Farmakolojik özellikleri

Metamizol, non-steroid antiinflamatuvar, analjezik, antipiretik, spazmolitik ve antiromatizmal etkili bir pirazolon türevidir. Merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin ağrı algılama eşiğini yükseltmek suretiyle analjezik etki gösterir. Otonom merkezleri uyararak antispazmotik etki gösterir. Periferik damarlarda dilatasyon sonucu ısı kaybı oluşturarak antipiretik etki oluşturur. Yangılı bölgede damar geçirgenliğini azaltıp, bölgedeki sıvı içeriğinin emilimini hızlandırarak antiromatizmal etki gösterir. Metamizol, enflamatuar ödemi kısıtlar ve iyi tolere edilir.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, At ve Köpeklerde kullanılır. Antiinflamatuar, analjezik, antipiretik, ve spazmolitik etkinliklerde kullanılır. Kataral-spazmodik kolik, bağırsaklardaki meteorizm-konstipasyon, Atların ve sığırların kolik veya karın boşluğunun diğer konvulsif durumları için ağrı tedavisinde, Lumbago, özefagus tıkanıklığı, şiddetli mastitis, metritis ve agalaksi gibi ateşli hastalıklarda, Kas ve eklemleri etkileyen romatizmal hastalıklarda, Artrit, tendo ve tendo kılıfı yangılarında, İdrar yolu, safra kesesi sancıları, nefrit, postoperatif olarak cerrahi müdahalelerde ağrı ve sancının giderilmesi amaçlı kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Tüm hedef türlerde pratik doz olarak 10 kilogram canlı ağırlığa 1 ml İM ve İV yolla uygulanır.

Özel Klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Deri altı uygulanmaz. Damar içi verirken yavaş zerk edilmeli. Yarış atlarından yarıştan önceki ve sonraki 5 gün kullanılmamalı.

İstenmeyen yan etkiler

Kas içi uygulama sonrası enjeksiyon yerinde geçici ağrı reaksiyonları meydana gelebilir. Yüksek dozda uzun süre metamizol kullanımlarında gastrointestinal sistemde irritasyon ve kanama riski, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, hematolojik profilde lökosit depresyonu gibi değişlikler, alerjik reaksiyonlar ve predispoze hayvanlarda bronkospazm oluşabilir.

Doz aşımında belirtiler

Akut doz aşımı durumunda salivasyon artışı, kusma, kan basıncının düşmesi ve dolaşım sisteminde çökme meydana gelir. İlk belirtileri koma ve solunum felci ile sonuçlanan konvilsiyonlar ve solunum hızı artışıdır.

İ.K.A.S.

Sığır: ette 12 gün. Süt hayvanlarında kullanılmaz.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri