Cyanofos Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Cyanofos Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’sinde 100 mg Butafosfan, 0,05 mg Vitamin B12 (siyanokobalamin) ve koruyucu olarak metil praben içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Butafosfan; metabolizma uyarıcı ve bağışıklık düzenleyici olarak rol oynar. Yumuşak dokularda bulunan fosfor, karbonhidrat ve protein metabolizmasında görevlidir. Organizmada çok iyi tolere ve metabolize edilir.

Siyanokobalamin (B12 vitamini); Hemoglobin oluşumu, trikarboksilik asit siklusu, DNA sentezi, myelin oluşumu ve korunumu gibi birçok fizyolojik olayda görev alır.

Kullanım yeri / endikasyonları

Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır.

Fosfor ve vitamin B12 eksikliği kaynaklı, süt ineklerinde görülen hipofosfatemi ve hipokalsemi gibi metabolizma bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde kalsiyum ve magnezyum preparatlarıyla birlikte uygulanır.

  • Fosfor ve buna bağlı kalsiyum yetersizlikler,
  • Yeni doğanların iskelet sistemi gelişim geriliği,
  • Yabancı madde yeme alışkanlığı (pika)
  • Osteomelasi, Raşitizm, sinir sistemi bozuklukları ve nekahat hallerinde genel durumun desteklenmesinde D vitamini ile birlikte kullanılır.
  • Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği yada yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon)
  • Doğum sonrası hastalıklarda destekleyici amaçlı,
  • Paraziter ve sekonder anemi durumlarında destekleyici olarak,
  • Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisine ek olarak,
  • Sığırlarda kronik indigesyonlarda(hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi, Rumen asidozu ve alkolozu gibi sindirim sistemi hastalıklarında,
  • Genel düşkünlüklerde,

Kullanım şekli ve dozu

Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilerde İM, SC, İV yolla 45 kilogram canlı ağırlığa 2 ml/gün uygulanır.

Muhafaza şartları ve raf ömrü

25 derecenin altında güneş ışığından koruyarak muhafaza edilmeli. İlk kullanıma takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

İlaç etkileşimleri

Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Sığır, koyun ve keçilerde ette ve sütte kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri