Doubleflor Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml’sinde 300 mg florfenikol içerir.

Farmakolojik özellikler

Florfenikol, fenikoller grubuna dâhil sentetik bir antibakteriyeldir.

Florfenikol, evcil hayvanlardan izole edilen pek çok gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı aktif olan geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir.

Kullanım yeri ve endikasyonları

  • Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Haemophilus somnus’un (Histophilus somni) sebep olduğu sığırlardaki solunum sistemi hastalıklarında (BRD),
  • Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus’un neden sebep olduğu interdigital flegmon (ayak çürüğü, akut interdigital nekrobasillozis, bulaşıcı pododermatitis) gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarında,
  • Moraxella bovis‘in sebep olduğu enfeksiyöz keratokonjunktivitis (pink eye) hastalığının tedavisinde kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Tüm hedef türlerde İM ve SC yolla uygulanır.

15 kg canlı ağırlığa 1 ml İM (kas içi) yolla 48 ara ile iki enjeksiyon,

15 kg canlı ağırlığa 2 ml SC (deri altı) yolla tek doz uygulanır.

Enjeksiyonlar sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml den fazla ilaç uygulaması yapılmamalıdır.

İstenmeyen yan etkiler

Tedavi süresince gıda tüketiminde azalma ve dışkıda geçici yumuşama görülebilir. Ancak, bu belirtiler tedavi bitiminden sonra hızla ve tamamen iyileşerek ortadan kalkar.

Enjeksiyon bölgesinde kas içi veya deri altı uygulamadan sonra geçici lokal ağrı ve klinik olarak belirgin şişlik görülebilir. Çok nadiren sığırlarda anaflaktik şok rapor edilmiştir.

İlaç etkileşimleri

Florfenikol, duyarlı bakterilerin 50S ribozomal alt ünitesine bağlanan diğer antibiyotikler eritromisin, klindamisin, linkomisin, tilosin vb. ile ilaç etkileşimlerine neden olabileceğinden bu ilaçlarla birlikte kullanılmaması tavsiye edilmektedir.

İ.K.A.S.

Ette: İM (kas içi) kullanımlarda 30 gün, SC (deri altı) kullanımlarda 44 gün

İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal sığırlarda kullanılmaz.

Kontrendikasyonları

Damızlık amaçlı yetişkin boğalarda kullanılmaz.

Gebelikte ve laktasyonda kullanımı

Gebe hayvanlarda kullanılması önerilmemektedir.

Muhafaza şartları

Orijinal ambalajında 25 derecenin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır.

Şişe üzerindeki brombutil tıpa 20 kez delinebilir ve ürün ilk açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri