Eko-Cal %30 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her 100 ml'sinde

 • Kalsiyum gluconat 19,0 g
 • Kalsiyum heptogluconat 4,5 g
 • Kalsiyum d-sakkarat 1,0 g
 • Magnezyum klorit 6,0 g
 • Butafosfan 0,4 g
 • Borik asit 4,2 g

Farmakolojik özellikler

Eko-Cal %30, üç farklı kalsiyum tuzu, magnezyum ve fosfor içeren mineral madde kombinasyonudur.

Kalsiyum

 • Organizmada kemik ve dişlerin oluşumunda yapı taşı olması,
 • Merkezi ve perifer sinir sisteminin uyarılabilirliğinin düzenlenmesi,
 • Kanın pıhtılaşması,
 • Kasların uyarılması ve kasılması,
 • Yangısal şişliklerin normale dönmesi,
 • İnflamasyonun ve alerjik reaksiyonların önlenmesi,
 • Merkezi sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve değişik tetani formları üzerinde hızlı spazmolitik etki oluşturur.

Magnezyum

 • Hücre içi sıvıda bulunan en önemli ikinci katyondur. Ve metabolizma aktivatörü olarak fonksiyon yapar.
 • Enerji transferi, depolanması ve kullanımı ile ilgili enzimatik reaksiyonların katalizinden sorumludur.
 • Kalp ve iskelet kaslarının etkinliğini düzenleyici rol oynar ve genel bir rahatlama sağlar.
 • Koruyucu bir ajan olarak trombositlerin aglutinasyonunu ve böylece damar içi pıhtılaşmayı önler.

Butafosfan

 • Enerji metabolizmasında rol oynar ve özelikle ADP-ATP sentezini indükler. Düz kaslı organlarda reaksiyon yeteneğini arttırır.
 • İmmunolojik reaksiyonları düzenleyici etkisi vardır.
 • Asit-baz dengesinin düzenlenmesinde rol alır.
 • Kemik ve dişlerin oluşumunda kalsiyum ile birlikte görev yapar.
 • Fosfor metabolik faaliyetlerde stimulan olarak etkisini gösterir ve hemen dışarı atılır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun, keçi, at ve köpeklerde kullanılır.

 • Hipokalsemik felçler,
 • Tetaniler,
 • Raşitizm,
 • Osteomalasi,
 • Alerjiler,
 • Anaflaksi,
 • Dekubitis vakaları,
 • Toksikozlar,
 • Nevrozlar,
 • Puerperal hemaglobinuri,
 • Gelişme yetersizliği,
 • Asetonuri,
 • Eklempse,
 • Urtiker,
 • Serum hastalığı,
 • Morbus maculosus,
 • Anaflaksi,
 • Yem intoksikasyonuna bağlı pododermatitislerde,
 • Hematurilerde,
 • Genel olarak tüm hedef türlerde kloroform, karbontetraklorür, organikfosforlu insektisitler başta olmak üzere kurşun, civa, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Hedef türlerde İV, İM VE SC uygulanır. Uygulama öncesi vücut ısısında veya vücut ısısına yakın olmalıdır. Cüsse olarak hafif hayvanlarda en alt doz, büyük hayvanlarda üst doz seçilmelidir.

Sığır, Dana, Tay, Koyun, Keçi ve Köpekler de 1 kg canlı ağırlığa 1 ml, atlarda 2 kg canlı ağırlığa 1 ml uygulanmalıdır.

Hipokalsemik felçler ve tetani olgularında yatan hayvan ayağa kalkana kadar ilaç tekrarlanmalıdır.

Özel klinik bilgiler

 • Damar içi uygulamalarda kesinlikle yavaş uygulama yapılmalıdır. Uygulama esnasında kalp atımları dikkatlice izlenmeli.
 • Kalp ve böbrek rahatsızlıkları olan hayvanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

İstenmeyen yan etkiler

Kas içi veya deri altı enjeksiyondan sonra uygulama yapılan noktada nadiren de olsa irritasyon gözlenebilir. Bu olgular geçici olup kendiliğinden iyileşir.

Damar içi enjeksiyonun hızlı yapılması halinde kalp blokajı, bradikardi ve aritmiler gözlenir.

İlaç etkileşimleri

 • Tetrasiklinlerin emilmesini azaltacağı için bir arada kullanılmamalıdır.
 • Nöromuskuler blakörler, fosfatlar, karbonatlar ve bikarbonatlar, sülfatlar, tartaratlar, metilprednisalon sodyum suksinat, prednizalon sodyum fosfat ve streptomisin sülfat ile geçimsizdir.
 • Kalsiyum ve vitamin D analogları eş zamanlı kullanılırsa hiperkalsemiye yol açabilir.

Doz aşımında belirtiler ve tedbirler

Kalsiyum tuzları kalp zehiridir. İnfüzyon boyunca kalp sürekli kontrol edilmeli, nabız sayısında dikkate değer artış gözlendiğinde uygulamaya son verilmelidir.

Kalsiyum zehirlenmelerinde %10 luk magnezyum sülfat çözeltisi 200-300 ml damar içi verilmelidir.

Aşırı doz ve uygulama hızına bağlı olarak, halsizlik, titreme, taşikardi, vücut ısısında yükselme, güçsüzlük, solunum güçlüğü, siyanoz ve ventriküler fibrilasyon gibi etkiler gözlenebilir.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte kalıntı "0" gündür.

Kontrendikasyonları

Hiperkalsemi, Hiperkalsuri ve kalp yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım ile ilgili bir komplikasyon bildirilmemiştir.

Muhafaza şartları

Işıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (15-25 derece) aralığında kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklanmalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri