Ekoflox %10 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml sinde 100 mg enrofloksasin içerir.

Farmakolojik özellikler

Ekoflox %10 Enjeksiyonluk Çözelti, bakterisit etkiye sahip olan florokinolon türevi olan enrofloksasin içerir.

Gram pozitif, gram negatif ve mikoplazmalara etkiler. Enrofloksasin bakteri DNA sının üremesinde önemli bir role sahip DNA giraz enzimini inhibe ederek bakterilerin ölümüne yol açar.

Başlıca duyarlı bakteriler

E.coli, Salmonella sp, Enterobakter sp, Serratia sp, Proteus sp, Klebsiella sp, Shigella sp, Yersinia sp, Moraxella sp, Acinobacter sp, Actinobasillus sp, Pasteurella sp, Leptospira sp, Camylobacter sp, Citrobacter sp, Haemophilus sp, Ehrlichia sp, Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp, penisiline dirençli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N.meningditis, Corynebacterium sp, Chlamydia sp, V.cholerae, Mycoplasma sp, dir.

Orta derece duyarlılık gösterdiği bakteriler

Streptococcus. suis, Strep. Agalactia, Strep. Dysgalactia, Strep. Zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp, anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp, Bakteroides sp, ve Ps.maltophila kinolanlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

İlaç paranteral yolla verilmesini takiben uygulandığı yerden hızla emilip, ortalama 1 saat içersinde en yüksek plazma seviyesine erişir.

Akciğerlerde ilaç konsantrasyonu plazma değerinin 4 katına kadar çıkar. Bakterisit etkili plazma ve doku yoğunluğu 24 saat sürer. İmmun sistem üzerine baskı yapmadığı için tedavi sırasında hayvanın direncinde kırılma olmaz.

Enrofloksasin değişime uğramadan büyük oranda böbreklerden idrar yoluyla ve az bir kısmı da safra/gaita yoluyla atılır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır ve koyunlarda enrofloksasine duyarlı gram negatif, gram pozitif bakterilerle mikoplasmaların oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Koyun salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis, koyun ve sığır pasteurellosu, kuzu ve buzağı septisemileri, enteritisleri, sığırların bulaşıcı pleuropneumoniası, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları.

Ekoflox %10 Enjeksiyonluk Çözelti, viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

Uygulama şekli ve dozu

Tedavi edilen farmakolojik dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup, pratik dozu günlük 40 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Kas içi, deri altı ve damar içi olarak uygulanır. Tedaviye üç gün boyunca devam edilir.

Koyunlarda deri altı veya kas içi uygulanmalıdır. Bir enjeksiyon noktasına sığırlarda 10 ml, koyunlarda 5 ml den fazla ürün uygulanmamalı.

Şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda ve salmonellosis de 20 kg canlı ağırlığa 1 ml ve 5 gün süreyle kullanılması tavsiye edilir.

İstenmeyen yan etkiler

Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristalleşmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

İlaç etkileşimleri

Fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantion ve rifamisin, peristaltik hareketleri bloke edici ilaçlar ile ters yönlü etkileşim, teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerle etkileşim yapabildiğinden birlikte kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S

Sığırlarda: Ette 14 gün, sütte 4 gündür.

Koyunlarda: Ette 10 gün, sütte 4 gündür.

Kontrendikasyonları

Atlarda ve damızlık olarak kullanılacak genç hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Hedef olmayan türler için; Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gerektiği ve nadiren kedilerde 4 misli ve üzeri dozda retinal toksisite nedeniyle görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri