Ekofos Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 200 mg toldimfos sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri

Tüm evcil hayvanlarda

  • Fosfor metabolizması bozukluklarında,
  • Fosfor eksikliklerinin giderilmesinde,
  • Genel kondisyonu desteklemek amacıyla kullanılır.

Enjeksiyondan sonra iki saat içinde kan konsantrasyonu en yüksek seviyesine çıkar ve enzimatik reaksiyonlara katılmak üzere organik bileşenlerinin yapısına katılır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde

  • Fosfor eksikliklerinin hızlı ve etkili tedavisinde,
  • Osteomalasi,
  • Raşitizm,
  • Ca-P dengesinin bozukluklarında,
  • Hipofosfotemi olgularının sağıltımında,
  • Genel düşkünlük hallerinde,
  • Gelişme-büyüme dönemindeki genç hayvanlar ile yüksek verimli hayvanlarda artan fosfor ihtiyacının karşılanması amacıyla.

Uygulama şekli ve dozu

Tüm hedef türlerde farmakolojik dozu 10mg/kg canlı ağırlık olup pratik de 100 kg canlı ağırlığa 5 ml, 20 kg canlı ağırlığa 1 ml kas içi, damar iç ve deri altı yolla tatbik edilir.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Atlarda kas içi enjeksiyonun tek noktaya yapılmamalı, uygulanacak doz 2-3’e bölünerek farklı noktalara tatbik edilir.

Damar içi enjeksiyon uygulamalarında yavaş damar içi ve vücut ısısına yakın tatbik edilmelidir.

İlaç etkileşimleri

Başka ilaçlarla karıştırılarak enjeksiyon yapılmamalı.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte “0” gündür.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri