Ekolinko Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml’sinde 50 ml baza eşdeğer linkomisin HCL ve 100 mg baza eşdeğer spektinomisin sülfat içerir.

Farmokolojik özellikler

Linkomisin ve spektinomisin sinerjist etkisi ile gram negatif ve gram pozitif bakteriler ile mikoplazmalar üzerine bakterisidal tipte etki sağlamıştır. Linkozamit grubu antibakteriyellerdendir.

Linkomisin tedavi edici dozlarda bakteriyostatik, daha yüksek dozlarda bakterisit etki gösterir. Özellikle gram pozitiflere etkilidir.

Tüm gram negatif çubuklar, Nokardiya spp., Mikobakteriyum spp. ise dirençlidir.

Kas içi uygulamaya takiben uygulama yerinden çabuk emilir ve tüm vücuda dağılır. 6-8 saat süre ile plazmada etkili yoğunlukta kalır.

Spektinomisin aminoglikozit grubu antibiyotklerdendir. Başlıca gram negatiflere etkilidir. Kas içi uygulamasını takiben iyi emilip pik plazma yoğunluğuna 1-2 saatte ulaşır.

Plazma proteinlerine bağlanmaz ve vücuttan %75 oranında değişmemiş yolla idrarla atılır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun, kedi ve köpeklerde

  • bakteriyel ve mikoplazmal pnömoniler,
  • septisemiler,
  • bakteriyel enteritisler,
  • metritisler,
  • mastitis,
  • bulaşıcı agalaksi,
  • artritis,
  • pyeten ve ayak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Etçi tavuklarda

Crd, crd complex, airsacculitis, kanatlı pasteurollozisi, stafilakok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Sığır ve koyunlarda 15ml/kg canlı ağırlık,

Etçi tavuk, kedi ve köpeklerde 30ml/kg canlı ağırlık olup, koyun ve kuzu 10 kg canlı ağırlığa 1 ml kas içi 3 gün, buzağı, dana ve sığırlarda 50 kg canlı ağırlık için 5 ml kas içi, ilk gün günde iki kez, takip eden 3 günde ise bir kez uygulanır.

Köpek ve kedilerde 1 kg canlı ağırlık için 0.2 ml kas içi, günde iki kez uygulanır. Tedaviye 21 gün devam edilir.

Etçi tavuklarda 1 kg canlı ağırlık için 0.2 ml deri altı 3 gün süreyle uygulanır.

Sığırlarda 25-30 ml, koyunlarda 5 ml’yi geçen dozlar bölünerek 2 ayrı yere enjekte edilmelidir.

İstenmeyen yan etkiler

Linkomisinin süt ineklerinde ketozise neden olduğu bildirilmiştir. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkabilir.

Spektinomisine bağlı olarak ürtiker, titreme, ateş, mide bulantısı görülebilir.

Spektinomisin diğer aminoglikozitlere göre daha az nefro ve ototoksittir. Ancak neuromuskular blokaj en önemli yan etkisidir.

Linkomisinin neuromuskular blokaj yapan anesteziklerle veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılması sonucu paralizis ya da solunum depresyonu riski vardır. Sığırlarda enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyon görülebilir.

İlaç etkileşimleri

Kas gevşetici ilaçlar ve anesteziklerle kullanılmaz. Linkomisin, eritromisinve fenikoller arasında antagonizma vardır. Novobiosin ve klindamisin ile geçimsizdir.

Linkomisinin kardiyak depresif ve periferal neuroblokaj gibi yan etkileri vardır. Bu nedenle damar içi olarak ve anestezi altındaki havyalarda uygulanmamalıdır.

Doz aşımında belirtiler

Nadiren de olsa kedilerde diyare, sancı ve köpeklerde iştahsızlık görülebilir bu gibi hallerde ilaçla yapılan sağaltım durdurulmalıdır.

Gebelikte kullanım

Gebeliğin son1/3’ü döneminde uygulanan koyunlarda ender olarak düşük ve ölüm vakalarına rastlandığı bildirilmiştir.

İ.K.A.S.

Ette 30 gün, sütte 3 gün.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri