Ekomec %1 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml sinde 10 mg ivermektin içerir.

Farmakolojik özellikler

 • Deri altı uygulama sonrası kolayca emilir. 2 saat ile 48 saatte pik plazma yoğunluğuna ulaşır.
 • Emilim sonrası plazma proteinlerine bağlanarak beyin ve omurilik sıvısı hariç tüm vücuda dağılır.
 • Yağ dokularında depolanarak yavaş, yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır.
 • Ürün sistemik etkili olduğundan iç ve dış parazitler tarafından parazitlerin beslenme anında alınır.
 • Deri altı uygulamalarda maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gündür. Plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür.
 • İlacın vücuttan %98 kadarı safra aracılığında dışkı ile , %2 kadarı da idrarla atılır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığırlarda

 • Uyuz etkenleri,
 • Bitler (kan emici),
 • Keneler (bazı tek konaklı ve yumuşak keneler),
 • Barsak, mide ve akciğer kıl kurtları,
 • Nokra etkeni sinek larvaları,
 • Yara kurtları,
 • Göz kurtları

Koyunlarda

 • Uyuz etkenleri,
 • Bitler,
 • Keneler,
 • Yara kurtları,
 • Yapağı sinekleri,
 • Burun kurtları,
 • Barsak, mide ve akciğer kıl kurtları

İlaç etkileşimleri

Hedef hayvanlarda kullanılan diğer ilaç ve maddelerle geçimsizliğine dair bir bilgi yoktur.

Uygulama şekli ve dozu

Pratik dozu sığır ve koyunlar için 50 kg canlı ağırlığa 1 ml'dir.

Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye edilir.

Nokra mücadelesi için, Nokra sineği mevsimin sonunda yapılması tavsiye edilir.

Gebelikte önerilen kullanım şeklinde güvenlidir.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler ve antidot

Doz toleransı geniştir. Buzağı ve kuzularda en çok 5 katı, erişkinlerde 10-20 katı üzerinde yapılmamalıdır. Doz aşımında mydriasis, deprasyon, kaslarda gevşeme, parazis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar.

Kontrendikasyonları

Kas içi veya damar içi yolla uygulanmamalıdır.

Nokra etkenlerinin omirilik göçleri ve özefagus göçleri sırasında kullanımı kontrendikedir.

Gıdalarda ilaç kalıntı uyarıları (İKAS)

Ette kalıntı süresi sığırlarda 35, koyunlarda 42 gündür.

Sütü insan tüketimine sunulan sığır ve koyunlara uygulanması önerilmez.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri