Ekomel Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 5 mg meloxicam içerir.

Farmakolojik özellikler

Selektif COX-2 (cyclooxygenesa-2) inhibitörü olan meloxicam analjezik, antiromatizmal, antipiretik, antiinflamatuar ve antieksudatif etkilerini yangı mediatörleri olan prostoglandinlerin sentezini inhibe ederek göstermektedir.

Meloxicam, 0,5mg/kg dozda derialtı uygulamaya takiben 6-8 saat sonra 2,1 mg/ml doruk plazma seviyesine ulaşır.

Meloxicam’ın biyoyararlanımı derialtı uygulamada %92 dir. Yarılanma ömrü 26 saattir. %98 oranında plazma proteinlerine bağlanır. En yüksek ilaç konsantrasyonuna Karaciğer, böbrek ve safrada rastlanır. Vücuttan %50 oranında idrar ile geriye kalanı dışkı ile atılmaktadır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, köpek ve kedilerde antiinflamatuar, antiromatizmal olarak kullanılır. Ayrıca ishallerde su kayıplarını azaltmak için, tendo ve tendo kılıfı yangılarında akut ve kronik nitelikli eklem hastalıklarında ve romatizmal hastalıklarda kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Sığırlarda SC ve İV yollarla 0,5mg/kg, Kedi ve Köpeklerde SC yolla 0,2 mg/kg canlı ağılık dozunda kullanılır.

Pratik doz, Sığırlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml, kedi ve köpeklerde 25 kg canlı ağırlığa 1 ml şeklindedir.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Önerilen dozlar aşılmamalıdır.

Önerilen kullanım şeklinde gebe ineklerde güvenlidir. Ancak köpek ve kedilerde gebelikle ilgili çalışmalar yeterli olmadığından gebeliğin son 1/3 ünde kullanılmaması önerilir.

İlaç etkileşimleri

Glükokortikoitler diğer nonsteroid antiinflamatuarları ve antikoagulan ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Ette: 15 gün

Sütte: 5 gün

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri