Ekotay 200 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Ekotay 200, her ml'sinde 200 mg tilosin içerir.

Farmakolojik Özellikler

Ekotay 200 Enjeksiyonluk Çözelti, makrolid grubu bir antibakteriyel olan tilozin içerir. Bakteriyostatik etkilidir. Gram (+) bakterilere duyarlılığı çok iyidir. Gram (–) bakterilere etkinliği sınırlıdır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun ve keçilerde pnömoni, metritis, pyoderma, erken dönemdeki mastitis ve agalaksia, pododermatitis, difteri, dizanteri, enteritis, keçi ciğer ağrısı başta olmak üzere solunum, arthritis, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonları ile hindilerde CRD başta olmak üzere solunum, sindirim ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Tüm hedef türlerde farmakolojik doz 10 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik dozu 20 kg canlı ağırlığa 1 ml dir. Hindilerde 5 kg canlı ağırlığa 0,3 ml dir. Tüm hedef hayvanlarda sadece kas içi (İM) uygulanır.

İstenmeyen etkiler

Deri altı uygulanması acı veren tahriş ve lokal ödeme neden olabilir. Kas içi tatbiki nekroz ve hemoroji gibi lokal reaksiyonlar ve tatbikten 6 gün sonra yeni oluşan konjuktivada bazı lokal reaksiyonlara neden olabilmektedir. Bazı ciddi olgularda deride ve seröz membranlarda peteşiler gözlenebilmektedir. Sığırda taşipne (solunumun anormal hızlanması )oluşturabilmektedir. Kedi ve köpeklerde nadiren kusma oluşabilir.

İlaç etkileşimleri

Linkozamidler, fenikoller ve diğer makrolid antibakteriyeller ile oluşabilecek antagonizma nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Fenobarbital ve karaciğer mikrozomal enzimler tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler, antidotlar

Aşırı doz uygulamalarında şekillenebilecek klinik tabloya göre semptomatik tedavi yapılır. Anaflaktik şok durumlarında epinefrin uygulaması ve solunum desteği (oksijen) gereklidir.

İ.K.A.S

Ette 28 gün, hindilerde 5 gün, sütte 4 gün (8 sağım).

Kontrendikasyonları

Tilosin atlara ve tek tırnaklılara kesinlikle verilmemelidir.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri