Ekotil 300 Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

300 mg tilmikosin fosfat içeren makrolid grubu, antibakteriyeldir.

Farmakolojik özellikleri

Gram (+) lere etkinliği çok yüksek, mycoplazma ve bazı gram (-) etkinlik gösterir. Makrolid grubu bir antibiyotiktir.

Deri altına 10 mg/kg canlı ağırlıktaki tek dozun enjeksiyonuna takiben 1 saat içinde elde edilen doruk plazma serum yoğunluğu 3 gün süreyle 0,07mcg/ml lik seviyede kalır. Bakterisidal etkili tilmicosinin akciğer dokusundaki konsantrasyonu ise, plazma serum konsantrasyonun 60 misli olup bu doku seviyesini 3 gün boyunca korur. Ürünün bu özelliği solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde tercih seçeneğidir.

Endikasyon (kullanım) alanları

  • Sığır ve koyunların solunum sistemi enfeksiyonları,
  • Fusobakterium nekrophorum un neden olduğu çatal çürükleri,
  • Metritis ve mastitis enfeksiyonları.

Uygulama şekli ve dozu

Sığır ve koyunlarda 30 kg CA 1 ml deri altı uygulanan uzun etkili antibakteriyeldir.

İstenmeyen etkiler

Bazen enjeksiyon yerinde geçici, hafif bir şişkinlik görülebilir. Doz fazla verildiği durumlarda enjeksiyon yerinde ödemler görülebilir. Tilmikosinin kalp kası üzerinde toksik etkili olduğu görülmüştür. Kalp üzerinde başlıca etkileri; taşikardi ve azalan kasılma gücü olarak ortaya çıkmıştır.

İlaç etkileşimleri

Fenikoller, Linkozamidler ve diğer makrolidlerle kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Ette: sığır 60 gün, koyun 42 gün, sütte koyun 15 gün (30 sağım).

Uyarılar

  • Yanlışlıkla insanlara enjeksiyon ölüme neden olabilir. Mutlaka prospektüsü dikkatlice okuyunuz.
  • 15 kg CA altındaki kuzularda kullanılmamalıdır.
  • Keçilerde kullanılmamalıdır.
  • Damar içi kullanılmamalıdır.
Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri