Ekovetrin Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 200 mg sülfadoksin, 40 mg trimetoprim içerir.

Farmakolojik özellikleri

Etkili olduğu bakteriler

  • Gram pozitif aeroblar (staph.aureus, streptococcus sp, actinobacillus sp, actinomyces sp, corynebacterium sp, listeria monocytogenes, erysipelothrox rhusiopathie)
  • Gram negatif aeroblar (bordetella sp, e.coli, klebsiella sp, proteus sp, salmonella sp, yersinia sp, haemophilus sp, pasteurella sp)
  • Anaeroblar (actinomyces sp, bacteroides sp, fusobacterium sp, bazı clostridium sp, chlamydia sp)

Dirençli olan bakteriler

  • Rickettsia sp, leptospira sp, pseudomanas aeroginosa, mycoplasma sp
  • Sülfadoksin ve trimetoprim parenteral yolla verildikten sonra yaklaşık 4 saat içinde pik plazma yoğunluğuna ulaşır.
  • Sülfadoksin ve trimetoprim plazma proteinlerine bağlanır. Vücuttan atılmaları büyük oranda idrarla olmaktadır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, at, kedi ve köpeklerde kullanılır.

Solunum sistemi enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, doğum sonrası enfeksiyonlar ve septisemilerde endikedir.

Uygulama şekli ve dozu

  • Sığırlarda: İM ve İV
  • Atlarda: İV vücut ısısına yakın ve yavaş verilmeli
  • Köpek ve kedi: İM

Tedavi genellikle tek doz yeterlidir. Tedaviye günde bir kez en fazla arka, arkaya 3 gün devam edilir.

Şiddetli enfeksiyonlarda 10 kg canlı ağırlığa 1 ml önerilir.

İstenmeyen yan etkiler

Köpeklerde uzun süre kullanımı keratoconjunetivitis sicca’ya yol açar.

Özellikle doberman, pincher ırkı köpeklerde olmak üzere tüm köpeklerde kan tablosunda bozulma, nonseptik poliarthritis ve deride döküntülerle karakterize idiosinkratik zehirlenmelere neden olabilir.

Kusma, steven Johnson sendromu, sarılık, anemi, pıhtılaşma bozukluğu, granulosit sayısında azalma, sulfhemoglobini.

Atlarda damar içi uygulamalara takiben respirotik ve kardiyak şok meydana gelebilir. Bu nedenle enjeksiyon yavaş, vücut ısısında ve damar içi verilmeli.

Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilir.

İlaç etkileşimleri

idrar söktürücülerle birlikte kullanıldığında trombosit sayısında ciddi azalma yapabilirler. Bu durum kalp yetmezli olan hastalar için önemlidir ve ölüme neden olabilir.

Sülfanamidler kendilerinin yapısal analoğu olan para-aminobenzoik asit (PABA) ve yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain, benzokin, butokain gibi lokal anestezikler ile prokain penisilin G ile birlikte kullanılmamalıdır.

Nikotinamid, folik asit kolin gibi B vitaminleri ile bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi amino asitler, pürinler, trimidin ve serin de antagonist etki gösterebileceğinden sülfanamidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Jelatin, albumin, pepton ve serum proteinleri sülfanamidlerin etkisini engellediklerinden beraber kullanılmamalıdır.

Yardımcı enzimler, glukoz ve sublime de sülfanamidlere antagonist etkili olduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Ette 14 gün, sütte 5 gün (10 sağım)

Kontrendikasyonları

Sülfanamidlere hassasiyet gösteren şiddetli karaciğer ve böbrek yetersizliği, hemopoetik sistem bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı

Teratojenik etkisi nedeniyle gebelikte kullanılmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri