Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti sarı renkte enjeksiyonluk çözelti formülasyonda olup her ml’sinde;

  • 500.000 IU Vitamin A
  • 75.000 IU Vitamin D3
  • 50 mg Vitamin E içerir.

Farmakolojik özellikler

Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti tüm evcil hayvanlarda kullanılan dengeli A, D3 ve E vitamin kombinasyonudur. Tüm hedef hayvanlarda bileşimindeki vitaminlerin eksikliğinin hızlı ve etkili tedavisinde, dengeli bir şekilde gelişme ve büyümenin sürdürülmesinde, stres faktörlerinin önlenmesi ve verimliliğin üst seviyede tutulmasında kullanılır. Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti içeriğindeki vitaminler yağlı taşıt ortamında çözündürülmüş halde olduğundan kas içi uygulamalar sonrası düzenli ve uzun süreli emilim göstererek yüksek seviyede biyoyararlanım gösterir. Enjeksiyon sonrasında vitaminler kısa sürede doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve karaciğerde depo edilerek hem koruyucu hem de tedavi edici yoğunlukta etkilerini sürdürürler.

Bileşimindeki vitaminler arasındaki biyolojik etkileşim özellikle Vitamin A’nın biyoyararlanım oranını ve etkinliğini arttırır. Vitamin A’nın epitel dokusunun desteklenmesi ve bütünlüğünün korunması, gece körlüğünün önlenmesi gibi bir çok fonksiyonu vardır. A vitamini eksikliklerinde epitelyum dokunun bütünlüğü bozulur ve hiperkeratozis tipinde bozukluklar şekillenir. Enfeksiyonlara ve diğer stres faktörlerine karşı vücut direnci kırılır. Vitamin A ağız yoluyla verildikten sonra ince barsak epitel hücrelerinden kolaylaştırılmış difüzyonla emilir. Verilmesinden yaklaşık 4 saat sonra doruk plazma yoğunluğuna ulaşır ve plazmadaki miktar karaciğerde depolandıkça azalır. Karaciğerdeki yoğunluk pik noktaya (2 mg/kg/canlı ağırlık) ulaşıncaya kadar barsaklarda emilme hemen hemen tamdır. Emilmeyen kısım ise dışkı ile atılmaktadır.

D vitamini organizmada kalsiyum ve fosfor metabolizmalarını düzenler, biyoyararlanımlarını arttırır. Kemik dokunun gelişmesini ve sertleşmesini, kanatlılarda da yumurta kabuğunun oluşmasını ve sağlamlaşmasını sağlar. D vitamini eksikliklerinde kalsiyum ve fosfor metabolizmaları bozulur, raşitizm ve osteomalasi gibi iskelet bozuklukları şekillenir. Ağız yoluyla verilen Vitamin D3 sindirim kanalında tam olarak emilir, lenf dolaşımına geçer, lipoproteinlere bağlanarak kan dolaşımına geçer. Plazma yarı ömrü 20-25 saat arası olup, başta yağ doku olmak üzere tüm dokularda depolanır.

Vitamin E serbest oksijen gruplarını etkisiz hale getirerek antioksidan özellik gösterir. Yapılarında birden çok doymamış bağ bulunduran hücre zarının yapı taşlarından olan yağ asitlerinin oksitlenmesini önler ve biyolojik yarılanma ömürlerini uzatır. Vitamin E antioksidan etki mekanizması ile hücre zarlarının dayanıklılığını temin etmektedir. Ağız yoluyla verilen vitamin E sindirim kanalında emilerek önce lenf ardında da kan dolaşımına geçerek tüm vücut dokularında depolanır.

Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti su,süt ve diğer sıvı içecekler ile karıştırılarak ağız yoluyla da kullanılabilir.

Kullanım yeri / endikasyonlar

Ekovit AD3E Enjeksiyonluk Çözelti sığır, koyun, keçi, tavşan ve atlarda bileşimindeki vitaminlerin eksikliklerinin giderilmesinde ve bileşimindeki vitaminlerin avitaminosislerine bağlı hastalıkların tedavisinde; D3 vitamini eksikliğine bağlı genç hayvanlarda raşitizm, erginlerde osteomalasi gibi hastalıkların tedavisinde artan A, D3 ve E vitamin ihtiyacının karşılanmasında kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, hayvan türlerine göre uygulama şekli ve dozu için aşağıdaki tablodan yararlanılabilir.

Özel klink bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Gebeliklerin son 1/3 ünde yavrunun sağlıklı gelişimine destek sağlar. Verim arttırıcı ve koruyucu tedavi amaçları ile yapılan vitamin uygulamalarının 1-3 ayda bir tekrarlanması önerilir. Üreme mevsimi öncesi damızlık hayvanlara 7-8 hafta önce vitamin uygulaması tavsiye edilir.

Gebelikte Kullanım Önerilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İstenmeyen / yan ekiler

Önerilen uygulama şekline göre bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler, antidot

Uzun süreli ve aşırı doz vitamin uygulamaları hipervitaminosis’e neden olabilir.

Gıdalarda ilaç kalıntı uyarıları

İlaç kalıntı arınma süresi ( İ.K.AS.): Et , süt ve yumurta için “ 0 ” (sıfır) gündür.

Kontrendikasyonları

Kedi ve köpeklerde kullanılmaz.

Genel uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Muhafaza şartları ve raf ömrü

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Serin ve direk ğüneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 ºC’de) saklayınız.

Ticari takdim şekli

Karton kutu içinde 20 ml ,50 ml ve 100 ml ‘lik Tip II amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Satış yeri ve şartları

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri