Ekozanid 1125 Oral Tablet

Bileişimi

375 mg oksfendazol, 750 mg oksiklozanid.

Farmakolojik özellikler

Oksfendazol yavaş bir şekilde metabolize olarak %26 idrar, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid suda çözünmeyen bir ilaçtır. F.hepatica, F.gigantica'nın (Karaciğer kelebekleri) ergin şekillerinde etkilidir.

Oksiklozanid sığır ve koyunların sindirim kanallarından iyi emilir ve 24/48 saat içinde plazmada (kanda) doruk yoğunluğa ulaşır. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir. Büyük ölçüde idrarla atılır.

Endikasyoları

Karaciğer kelebeklerinin ergin ve yumurtalarına, mide, barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin ve yumurtalarına ve şeritlere etkilidirler.

İstenmeyen yan etkiler

Oksfendazol’ün kelebeklere karşı albandazol ve fenbandazol türevleriyle birlikte kullanılmaması önerilir. Bromsalanlarla (albandazol, fenbandazol) birlikte kullanıldıklarında sığırlarda abortlara, koyunlarda ölümlere neden olabilir.

Doz aşımı

Koyunlara oksiklazanid 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir. Yani 50 kg canlı ağırlığındaki bir koyuna 5 adet Ekozanid veya 4 adet Ekozanid-1125 yutturulduğunda ölüm görülebilir.

Sığırlarda 30 mg/kg dozda uygulandığında bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Yani 500 kg canlı ağırlığındaki bir sığır’a 25 tablet Ekozanid, 20 tablet Ekozanid-1125 içirildiğinde zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.

Terapotik (tedavi edici) endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde iştahsızlık, depresyon, ataklar, yere yatma, ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir. Bazen ölüm olabilir. Bu durumda klinik semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir (adrenalin, atropin ve antihistaminikler).

Özel klinik bilgiler

Kuzuların korunması bakımından doğum sonrası bir uygulama yapılabilir (anneye attırılan antelmentik/tabletler süt yoluyla yavruya geçer).

Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Koyun : 5 - 7,5 mg/kg canlı ağırlığa oksfendazol, 15 - 20 mg/kg canlı ağırlığa oksiklozanid içirilir.

Sığır: 5 mg/kg canlı ağırlığa oksfendazol, 10 - 15 mg/kg canlı ağırlığa oksiklozanid içirilir.

Pratikte doz 50 kg canlı ağırlığa 1 tablettir.

Gıda ilaç kalıntı uyarıları, ilaç kalıntı arınma süreleri (İKAS)

Ette: Sığırlarda 28, koyunlarda 21 gün

Sütte: 5 gün (10 sağım)

Kontrendikasyonları

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Embriyotoksik (yavru veya plasenta için zehirli) ve teratojenik (zararlı miktar ve dozlar) etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri