Gonavet Veyx Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 0,0524 mg gonadorelin asetat içerir.

Farmokalojik özellikler

Gonadoralin, hipotalamusta üretilen bir dekapeptitdir. Hipofiz ön lobunu etkileyerek FSH ve LH salınımını uyarır. Önerilen dozlarda kullanıldığında plazma FSH düzeyinde optimal bir artış, LH düzeyinde ise yüksek bir artış olur.

FSH ve LH salınımı, folikül olgunlaşması ve normal fizyolojik gelişmelerden sonraki ovulasyonu teşvik eder. Gonadoralin, östrus siklusunun folliküler fazında ovaryumlar üzerinde olumlu etki gösterir.

Uygulama şekli ve dozu

Hedef Tür Endikasyonu Uygulama Dozu
Sığır LH eksikliği veya yetersizliğine bağlı ovülasyon gecikmesi vakalarında ovülasyon uyarılması amacıyla 2 ml
Sığır Ovülasyon senkronizasyonu 1 ml
Sığır Doğum sonrası 12. günde puerperiyumda başlayan yumurtalık uyarısı 1 ml
Sığır LH eksikliğinden kaynaklanan ovaryum kistleri 2 ml
At LH eksikliği veya yetersizliğine bağlı ovülasyon gecikmesi vakalarında ovülasyon uyarılması amacıyla 2 ml
At LH eksikliğinden kaynaklanan ovaryum kistleri 2 ml

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde Gonavet Veyx enjeksiyonluk çözelti genellikle tek doz olarak hedef türlerde kas içi yolla uygulanır.

İstenmeyen yan etkiler

Enjeksiyon noktasında kendiliğinden geçen şişkinlik ve ağrı gözlenebilir. İlacın uygulanmasına takiben değişen hormon seviyelerine bağlı olarak östrus siklusunda bozulmalar gözlenebilir.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte kalıntı süresi “0”gündür.

Gebelikte kullanım

Gebelik veya fötal gelişim sırasında yanlışlıkla uygulanmasında negatif etki yoktur.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri