Hypophysin LA Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 0,07 mg karbetosin içerir.

Farmakolojik özellikler

Karbetosin, gebeliğin sonu ve doğum sonrası dönemlerde uterus düz kaslarının uyarıcı etkiye sahip bir hormondur.

Karbetosin, uterus üzerindeki etkisini bu organ yapısında bulunan düz kas reseptörlerine etkileyerek oluşturur. Böylece doğumu gerçekleştirecek kontraksiyonlar meydana gelir.

Hedef organlarda uterus ve meme bezlerinde İV veya İM enjeksiyona takiben etkinin başlaması 3 dk. İçinde başlamakta ve oksitosine kıyasla etki süresi 30-40 kat daha uzun süre olmaktadır.

Normal oksitosinin etkisi uygulamayi takiben 14 dk sürerken, 10 IU karbetosin uygulamasının etkisi 6,2 saat sürmektedir.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığır, koyun ve keçilerde;

  • Doğum esnasında uterus kasılmalarının yetersizliğinde,
  • Normal doğumların çabuklaştırılması,
  • Doğum sonrası uterus tembelliğini önlemede, özellikle güç doğumlardan sonra uterus’un tekrar normal haline döndürülmesini kolaylaştırmada,
  • Doğumdan sonra yavru zarlarının atılmasını, uterus temizlenmesini ve kanamaların durdurulmasında kolaylaştırmada,
  • Doğum sonrası süt retensiyonu durumlarda sütün indirilmesinde,
  • İneklerde mastitis sağaltım amacıyla sütün boşaltılmasında,
  • Retensiyo sekundinoryum da,
  • Prolapsus uteri de,

Uygulama şekli ve dozu

Sığırlarda 2,5 - 5 ml, Koyun ve Keçilerde 0,5 - 1,0 ml İM veya İV uygulanır.

İlaç etkileşimleri

Kortikosteroidler, damar daraltıcılar, sempatomimetikler, progesteron ve genel anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte kalıntı süresi “0” gündür.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri