Intrabol Oral/Uterus İçi Tablet

Bileşimi

Her tablette 1.000 mg sulfametoksazol, 200 mg trimetoprim içerir.

Farmakolojik özellikler

Gram pozitif ve gram negatif aerob bakteriler. Anaeorob bakteriler. Bazı mycobacterium sp, bazı nocardia sp’lara orta derece de duyarlıdır. Rickettsia sp, leptospira sp, pseudomonas aeroginosa ve mycoplasmalara dirençlidir. Ağız yoluyla alındıktan sonra iyi emilir ve yaklaşık 4 saat içinde plazmada doruk değere çıkar. Trimetoprim %40-70, sülfametoksazol ise %60-70 oranında plazma proteinlerine baglanır. Vücuttan büyük oranda idrarla atılırlar.

Kullanım yeri ve endikasyonları

İnek ve kısraklarda uterus içi metritlerde, buzağılarda oral yolla colibacillosis, salmonellosis, coliceptisemia, pneumoni, göbek kordonu gibi yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

Uygulama şekli ve dozu

İnek ve kısraklarda 2-4 tablet uterus içi, buzağılarda 40 kg canlı ağırlığa 1 tablet.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için uyarılar

Rumeni gelişmiş hayvanlarda kullanılmamalıdır. Tedavi süresince hayvanlara yeterli su alması gerekir. Dehidrasyon veya asuduri durumlarında idrarda sülfanamid kristalleri şekillenebilir.

İstenmeyen yan etkiler

Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bazı hayvanlar aşırı duyarlılık reaksiyonları verebilir. Hemopoitik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Uzun süre kullanımları hipotoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfanamidler kanama eğilimini arttırdıklarından dolayı tedavi vitamin-K ile desteklenmelidir.

İlaç etkileşimleri

İdrar söktürücü ilaçlarla birlikte veya hemen sonrasında kullanılmamalıdır. Trimetoprim furosemid ile geçimsizdir. Ayrıca methaminler ve antasitlerle birlikte kullanılmaz. Anastezikler ve prokain penisilin G sülfanamid grubundan olan sülfametaksazol ile antagonist etkilidir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B vitaminleri ile bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi amino asitler pürinler, trimidin ve serin de sülfanamidlerle antagonistik etki oluşturabilir. Potasyum tuzlarıyla da beraber kullanılmamalıdır.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler, antidot

Kediler dışındaki tüm hayvan türlerindeki sağaltım dozlarının 10 katından daha yüksek miktarlarda bile verildiklerinde akut zehirlenme sakıncası yaratmadıkları belirlenmiştir.

İ.K.A.S.

Ette 14, sütte 10 gündür.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri