Masti Veyxym Meme İçi Merhem

Bileşimi

10gr’lık enjektör; 8 mg kemotripsin, 8 mg tripsin, 4 mg papain, 100.000 IU vit A 120 mg vit E içerir.

Farmakolojik özellikler

Masti Veyxym, antienzimlamatuar olarak etki gösteren proteolitik enzimlerle beraber iki adet anti oksidatif olarak etkiyen vitamin içeren meme içi kullanıma uygun bir formülasyondur.

Masti Veyxym, süt salgısında enfeksiyöz olmayan bozuklukların tedavisinde veya antibiyograma göre seçilmiş antibiyotiklerle beraber akut, kronik ve subklinik mastitislerin tedavilerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Ürünün içerdiği vitamin A ve vitamin E enzimlerin aktivitelerini desteklerler ve bunun yanında kendileri de çeşitli endikasyonlara sahiptir.

Vitamin A genelde mitozisi ve hücre büyümesini uyarır, özellikle tüm epitel hücreleri için gerekli bir büyüme faktörüdür.

Çeşitli oluşumların yangısından ve deri lezyonlarından sonra iyileşme ve mukoz membranların rejenerasyonu için oldukça yüksek seviyelerde gereklidir.

Vitamin A deri ve mukoz memranların epital dokusunun korunma ve yenilenmesine yardımcı olur.

Vitamin E’nin antioksidatif etkileri sadece bireysel hücre veya hücre sistemlerini korumakla sınırlı değildir. Aynı zamanda enzim veya hormonların fonksiyonel koruyucusu olarak hareket eder.

Vitamin E antioksidan, serbest radikal fogositleri ve hücre zarlarının dengeleyicisi olarak etkilidir.

Birçok araştırmanın gösterdiği gibi proteolitik enzimlerin bakteriyel enfeksiyöz hastalıklara karşı çok katlı etkisi vardır. Lokal savunma mekanizmalarının harekete geçirirler ve irini, nekrotik eksüdatları bertaraf ederler.

Endikasyonlar

İneklerde; süt salgısında enfeksiyöz olmayan bozuklukların tedavisinde, sitenozis vakalarında, nedbe dokusu oluşumlarında veya antibiyograma göre seçilmiş antibiyotiklerle beraber akut, kronik ve subklinik mastitislerin tedavilerinde kullanılır.

Özel klinik bilgiler ve hedef türler için özel uyarılar

Lezzet değişikliği olabileceğinden masti veyxym meme içi merhem uygulanmış ineklerden ilk iki sağımda sağılan, süt doğal peynir ve benzerlerinin yapımında kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu

İneklere meme içi yolla 12 saat ara ile 1-3 gün uygulama yapılır.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte 0 gündür.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri