Neo -TM Vet Oral Çözelti Tozu

Bileşimi

1 gr'da 181,447 mg oksitetrasiklin baza eş değer 186,10 mg oksitetrasiklin hidroklorür. 127,038 mg neomisin baza eş değer 204,90 mg neomisin sülfat içerir.

Farmakolojik özellikler

Gram pozitif aeroblar, gram negatif aeroblar, aneoroblar, Mycoplasma sp, Chlamydia sp, Ehrlichia sp, Coxiella Burnetti ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococcus sp, Enterecoccus sp, E.coli, Klebsiella sp, Proteus sp, Salmonella sp, Bacteroides sp, ve Clostridium sp‘ye etkisi değişkendir.

Pr.vulgaris, Ps.auriginosa, C.jejuni, Staph. Aureus, Serratia sp, M.Bovis, M.hypopneumoniae, Mycobacterium sp, Strep. Faecalis, Bac. Fragilis tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Neomisin, gram negatif bakterilere ve bazı gram pozitif bakterilere karşı etkilidir. Klebsiella sp, E.coli, Pseudomonas sp’lerin duyarlılığı nispeten azdır.

Strep. Pyogenes, viridans grubu streptokoklar dirençlidir.

Neomisin sindirim kanalından %3 oranında sınırlı emilir. Bu nedenle enteritislere yol açan patojen bakterilere karşı etkilidir. Oral yolla alındıktan sonra sindirim kanalında 12 saat süreyle antibakteriyel etkinliğini korur.

Barsaklarda önemli ölçüde parçalanmadan dışkı ile atılır.

İstenmeyen yan etkiler

Tavsiye edilen dozlar ve kullanım süreleri itibariyle istenmeyen yan etkisi yoktur.

Doz limitlerine uyulmalı ve 5 günden daha uzun bir süre kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen süreden daha uzun süre kullanılması veya tedavi kürlerinin sıklıkla tekrarlanması hallerinde barsak mikroflorasının doğal dengesi bozulabilir. Sindirim bozuklukları ve konstipasyon gibi yan etkiler oluşabilir.

Oksitetrasiklin çok genç hayvanlarda uzun süre kullanımı kemiklerde ve dişlerde diskolarasyona neden olabilir. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatit dejenerasyona neden olabilir.

Endikasyonları

Kanatlılarda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonları, mavi ibik, pullorum, tavuk kolerası ve kanatlı tifosu, bakteriyel enteritisler ve enfeksiyöz sinovitis de kullanılır.

Ruminasyonu başlamamış kuzu ve buzağılarda solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Tedavi üç gün uygulanır.

  • Civcivlerde : 80 mg toz/kg canlı ağırlığa
  • Tavuk/Hindi : 165 mg toz/kg canlı ağırlığa
  • Kuzu : 1,3 gr toz/kg canlı ağırlığa
  • Buzağı : 1 gr toz/kg canlı ağırlığa

Özel klinik bilgiler ve hedef türler

Oksitetrasiklin geniş spektrumlu bir antibakteriyel olduğu için rumen faaliyeti başlamış kuzu ve buzağılarda kullanılması rumen faaliyetlerini bozucu etki gösterir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılması önerilmemektedir.

İlaç etkileşimleri

Mineral yem katkılarıyla birlikte kullanılmamalıdır. İki, üç değerli mineraller tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltır. Bu nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir.

Süt emzirme ardından en az 2-3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır. Neomisin’in ait olduğu aminoglikozidler yan etkileri nedeniyle diğer aminoglikozidlerle nörotoksik , nefrotoksik, ototoksik tedavilerle eş zamanlı uygulanmamalıdır.

Yine böbreklere zararlı etkileri olan sülfanamidler gibi ilaçlar ile nöromuskuler blokaj yapıcı diğer ilaçlar ve anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Oksitetrasiklin, ampisilin sodyum, amikain sülfat, penisilin, karbenisilin sodyum, kloromfenikol sodyum süksinat, kloksasilin sodyum, meperidin HCL, metsilin sodyum, novabioasin sodyum, oksasilin sodyum, sefalosporinler, sulfadiazin, sodyum barbitüratlar, fenitoin, sodyum proklorperazin, pentobarbital sodyum prometazin, kalsiyum bileşikleri, hidrokortizon sodyum süksinat, B grubu vitaminler ile geçimsizlik gösterir.

Doz aşımında belirtiler

Yüksek dozlarda ototoksisite, nefratoksisite, şiddetli ishal, iştahsızlık, ve kurumaya neden olabilir.

İ.K.A.S.

Buzağı ve kuzu 10 gün, kanatlılarda 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Kontrendikasyonları

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Atlarda mikrobiyal floranın bozulmasına neden olabilir. Rumeni gelişmiş hayvanlarda sakıncalı olabileceği için gelişkin ruminantlarda kullanılması önerilemez. Ototoksik olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri