Neovital Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 100 mg B1 (tiyamin) ve 10 mg B6 (piridoksin) içerir.

Farmakolojik özellikleri

Vitamin B1 ve B6, merkezi ve çevresel sinir sisteminin ara metabolizmasında KOENZİM'ler (Enzimin protein olmayan organik bileşenidir.) olarak önemli bir rol oynar.

Vitamin B1 (Tiyamin), glikoz metabolizmasında önemli rol oynar.

Vitamin B1, enjeksiyondan kısa bir süre sonra organizmanın karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür.

Vitamin B6 (Piridoksin), aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir.

Vitamin B6, aminoasit metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar.

Vitamin B6, hemoglobin oluşmasında önemli rol oynar.

Vitamin B6'nın kalp ve kas kasılmalarında rolü vardır.

Vitamin B6, antijenlere karşı antikor yanıtı ve lenfosit oluşumunda görev alır.

Kullanım yeri / endikasyonları

  • Serebrokortikal nekroz (B1 eksikliğinden dolayı beynin bir bölümünde, yani serebral kortekste nekrotik ve ödemli alanların oluştuğu hastalık).
  • Vitamin B1 ve B6 eksikliğinden kaynaklanan durumlarda kullanılır.

Serebrokortikal nekroz semptomları: Serebrokortikal nekroz, özellikle 2 - 24 aylık sığırlarda ve 2 - 10 aylık kuzularda rastlanır. İştahsızlık, durgunluk, sürüden ayrılma, gevişin olmayışı ve bazen ishal ile seyreder.

Hedef türler

Sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Neovit enjeksiyonluk çözelti hedef türlerde yavaş damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

Pratik dozu

Sığır ve at: 10-20 ml/gün,

Buzağı, tay: 3-5 ml/gün (1 yaşını doldurmuş genç sığır ve at: 5-10 ml/gün),

Koyun-keçi: 2-5 ml/gün,

Kuzu-oğlak: 1-2 ml/gün,

Köpek-kedi: 0,5-2 ml/gün

Klinik belirtiler yok olana kadar yukarıda belirtilen dozlarda tatbik edilmesi tavsiye edilmektedir.

Özel klinik bilgiler

Kedi ve köpeklerde, vitamin B1'in (tiyamin) hipotansiyon ve aritmi gibi hemodinamik etkileri olabileceğinden damar içi uygulama yavaş yapılmalıdır.

Vitamin B1 (tiyamin), parenteral kullanımında oluşabilecek anafilaktik şok durumlarında ADRENALİN kullanılmalı ve İV (damar içi) uygulama yavaş yapılmalıdır.

İstenmeyen yan etkiler

Kas içi ve deri altı yollardan yapılan uygulamalarda enjeksiyon bölgesinde hafif irritasyon görülebilir.

Yüksek ve tekrarlayan dozlarda anafilaktik reaksiyonlar görülebilir (öksürük, yutma güçlüğü, kaşıntı, yüzde şişme ve nefes darlığı).

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri