Sensiblex Enjeksiyonluk Çözelti

Bileşimi

Her ml'sinde 40 mg Denaverin hidroklorür içerir.

Farmakolojik özellikler

Denaverin hidroklorür, abdominal ve üregenital yolda spazmların tedavisinde ve obstetrik amaçlarla kullanılan bir spazmolitik maddedir.

Denaverin, düz kas üzerine gevşetici etkiye ve terapotik olarak istismar edilmeyen zayıf antikolinerjik, analjezik, antikonvülsif ve antipiretik etkilere sahiptir.

Kullanım yeri ve endikasyonları

  • Düvelerde doğumun kolaylaştırılması,
  • Doğum kanalının yetersiz açılması,
  • Uterus torsiyonlarının düzeltilmesinden sonra birinci ve ikinci derece serviks darlığı,
  • Fötotomi için koşulların düzeltilmesi,
  • Uterus’un hipertonik kas kontraksiyonlarda doğum kontraksiyonlarının düzenlenmesi,

Uygulama şekli ve dozu

Düvelerde 5 -10 ml İM veya SC uygulanır.

İneklerde 10 ml İM veya SC uygulanır.

Köpeklerde 0,5 – 1,5 ml İM veya SC uygulanır.

Gerekli olması halinde, ineklerde 40-60 dk sonra enjeksiyon bir kez tekrarlanabilir.

İlaç etkileşimi

Sensiblex Enjeksiyonluk Çözelti, diğer tıbbı ürünlerle karıştırılarak uygulanmamalıdır.

İlave oksitosin uygulanması durumunda,Denaverin ile birlikte etkisinin olası amplifikasyonu nedeniyle dikkatli doz ayarlaması önerilir.

İ.K.A.S.

Ette ve sütte kalıntı süresi “0” gündür.

Gebelikte kullanım

Gebelikte kullanım için yeterli bilgi yoktur.

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri