Veyxyl %20 Enjeksiyonluk Süspansiyon

Bileşimi

200 mg amoksisiline eşdeğer 229,6 mg amoksisilin trihidrat içerir.

Farmakolojik Özellikleri

GRAM(+) ve GRAM (-) bakterilere etkili betalaktam grubu antibakteriyeldir.

Amoksisilin, beta lactamaza direnç göstermez. Amoksisilin, plazma proteinlerine yaklaşık %20 oranında bağlanır.

Kullanım yeri ve endikasyonları

Sığırlarda ve buzağılarda, koyunlarda, köpek ve kedilerde;

  • Akciğer ve solunum yolu enfeksiyonları,
  • Üregenital sistem enfeksiyonları,
  • Enteritisler dahil sindirim sistemi enfeksiyonları,
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  • Septisemik hastalıklar,
  • Viral hastalıklarda sekonder enfeksiyonların tedavisinde.

Uygulama şekli ve dozu

Tüm hayvan türlerinde 20 kg canlı ağırlığa (CA) 1 ml kas içi (IM) ve 3 gün uygulanır. Amoksisilin hidrolizini önlemek için kuru enjektör kullanılmalıdır.

Sığır için 20 ml, koyun için 5 ml den fazla kullanılması gerektiğinde toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir.

Doz aşımında belirtiler, tedbirler ve antidot

Doz aşımı durumunda merkezi sinir eksitasyonları ve spazmlar meydana gelir. Enjeksiyon uygulaması durdurulmalı ve semptomatik terapiye başlanmalıdır (antidot olarak benzodiazepin ve barbitürat uygulaması).

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir.

Kontrendikasyonları

İntravenöz uygulanmamalıdır.

Penisilin ve sefalosporinlere hipersensitif hayvanların tedavisinde kullanılmamalıdır.

Anuri ve oligüri ile şiddetli renal yetmezliği bozukluğu hikayesi olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Amoksisilin alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Anaflaksi durumlarında epinefrin ve glukokortikoid damar içi yolla uygulanır.

Alerjik deri reaksiyonlarında antihistaminik veya glukokortikoidler uygulanır.

İ.K.A.S.

Ette: 50 gün.

Sütte: Sığırlarda 5 gün (10 sağım), koyunlarda 7 gün (14 sağım)

Ekomed veteriner ilaç ürünlerinin tek yetkili satıcısı Kimtez Ecza Deposu'dur.
Ekomed İlaç kalite belgeleri